TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 26.09.2023 R. (GK.6733.1.2023)

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej - dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją kablową światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą". Szczegółowe informacje w tym temacie zamieszczono w udostępnionym poniżej obwieszczeniu.
 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Andrzej Szajna 2023-09-26
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-26 09:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-26 09:19:19
Liczba wyświetleń: 44
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-26 09:19:19 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-26 09:28:25 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj