OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Magdalena Frydrych 2023-11-08
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Tristan Wojtuń 2023-11-08 13:25:00
Opublikował w BIP: Tristan Wojtuń 2023-11-08 13:24:02
Modyfikował: Tristan Wojtuń 2023-11-08 13:38:45
Liczba wyświetleń: 20
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-08 13:38:45 Zmieniono tytuł dokumentu Tristan Wojtuń Szukaj
2023-11-08 13:24:02 Dodano dokument Tristan Wojtuń Szukaj
2023-11-08 13:27:32 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
2023-11-08 13:27:32 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
2023-11-08 13:27:32 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
2023-11-08 13:27:32 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
        Porównaj