Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

BEZPOŚREDNI LINK DO USŁUGI PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

 

 

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Osoba, która przekazała informację: Bernadeta Jurczak.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Bernadeta Jurczak 2011-01-10
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2011-01-10 12:38:32
Liczba wyświetleń: 11361
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj