Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone

6 września 2015 r. w godzinach 6.00-22.00

 Podczas referendum zostaną postawione trzy pytania:

  1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
  2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
  3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 318).Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Bartłomiej Bieszczad 2015-07-28
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2015-07-28 14:48:49
Liczba wyświetleń: 4350
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj