Sprawozdania budżetowe - II kwartał 2023 r.

Sprawozdania budżetowe - II kwartał 2023 r.:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Ewelina Pilszak 2023-07-21
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-07-21 10:00:00
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-07-21 13:22:15
Liczba wyświetleń: 47
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-07-21 13:22:15 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj