Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi o w 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
 

 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Małgorzata Trybus 2014-03-24
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2014-04-02 12:45:04
Liczba wyświetleń: 5064
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj