Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Grzegorz Gorczyca 2018-04-20
Opublikował w BIP: Grzegorz Gorczyca 2019-06-28 12:44:43
Modyfikował: Grzegorz Gorczyca 2019-06-28 12:45:09
Liczba wyświetleń: 5063
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-06-28 12:45:09 Dodano plik - sprawozdanie za 2017.pdf do treści Grzegorz Gorczyca Szukaj
2019-06-28 12:44:43 Utworzono treść Grzegorz Gorczyca Szukaj
        Porównaj