Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Grzegorz Gorczyca 2019-05-31
Opublikował w BIP: Grzegorz Gorczyca 2019-06-28 12:48:00
Modyfikował: Grzegorz Gorczyca 2019-06-28 12:46:39
Liczba wyświetleń: 5064
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-06-28 12:46:39 Dodano plik - sprawozdanie za 2018.pdf do treści Grzegorz Gorczyca Szukaj
2019-06-28 12:46:10 Utworzono treść Grzegorz Gorczyca Szukaj
        Porównaj