Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Pracownicy urzędu 2021-04-13
Opublikował w BIP: Tristan Wojtuń 2022-04-29 12:07:00
Modyfikował: Tristan Wojtuń 2022-05-26 12:09:48
Liczba wyświetleń: 5063
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-26 12:09:48 Dodano plik - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi w 2020 r..pdf do treści Tristan Wojtuń Szukaj
2022-05-26 12:08:50 Utworzono treść Tristan Wojtuń Szukaj
2022-05-26 11:31:20 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
2022-05-26 10:09:58 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
        Porównaj