Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Pracownicy urzędu 2022-05-26
Opublikował w BIP: Tristan Wojtuń 2022-05-26 12:10:00
Modyfikował: Tristan Wojtuń 2022-05-26 12:11:44
Liczba wyświetleń: 5063
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-26 12:11:44 Dodano plik - Sprawozdanie z wspópracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r..pdf do treści Tristan Wojtuń Szukaj
2022-05-26 12:11:29 Utworzono treść Tristan Wojtuń Szukaj
        Porównaj