Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Małgorzata Trybus 2017-03-15
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2017-08-24 10:40:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2017-08-24 10:42:12
Liczba wyświetleń: 5064
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-08-24 10:42:12 Dodano plik - sprawozdanie-rpw-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-08-24 10:40:38 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj