TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Stawki podatku rolnego na 2011 rok

Wysokość podatku rolnego na 2011 rok określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960).

***

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Art. 6 ust 1 w/w ustawy mówi z kolei, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 p.1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 p. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

***

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. wynosi – 37,64 zł za 1 q. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 r. - M.P. Nr 76, poz. 960).

***

Podatek rolny na 2010 r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 94,10 zł. (2,5 x 37,64 zł ) od 1 ha przeliczeniowego.

 

Podatek rolny na 2010 r. dla pozostałych gruntów wyniesie 188,20 zł (5 x 37,64 zł ) za 1 ha fiz. z wyjątkiem gruntów, które są ustawowo zwolnione od podatku.

 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2011-02-08
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2011-02-08 13:23:50
Liczba wyświetleń: 7379
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj