Uchwały nieobowiązujące z 2013 roku.

Lp.

WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

Z 2013 ROKU

WYKAZ UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

1.

Uchwała Nr XXXI/234/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie dostosowania i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2013 roku

2.

Uchwała Nr XXXV/276/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2013 roku

3. Uchwała Nr XXXVII/289/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2013 roku
4. Uchwała Nr XXXIII/265/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Uchwała Nr XLVIII/355/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2014 roku

5.

Uchwała Nr XXXV/282/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zgody na nabycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLVIII/358/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2014 roku

6. Uchwała Nr XXXIX/297/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r.
7. Uchwała Nr XXXV/281/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy SPGZOZ w Miejscu Piastowym Uchwała NrVII/45/15 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r.
8. Uchwała Nr XXXV/280/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy SPGZOZ w Miejscu Piastowym Uchwała NrVI/37/15 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r.
9. Uchwała Nr XXXII/254/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Miejsce Piastowe Uchwała NrV/25/15 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r.
10. Uchwała Nr XXXV/279/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Miejsce Piastowe Uchwała NrV/25/15 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r
11. Uchwała Nr XXX/226/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży... Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2015 r.
12.  Uchwała Nr XXXIX/302/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Miejsce Piastowe z Gminą Krosno  Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r.

 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2014-01-21
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2014-01-21 11:09:51
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2017-01-04 14:23:02
Liczba wyświetleń: 3126
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-01-04 14:23:02 Dodano plik - uchw-XXXIX-302-13.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-01-04 14:20:38
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-01-08 12:16:13
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-01-08 12:11:11 Dodano plik - UCHW NR XXX-226-13.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj