Uchwały nieobowiązujące z 2014 roku.

Lp.

WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

WYKAZ UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

1.

Uchwała Nr XLI/317/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na potoku Lubatówka położonemu w miejscowości Głowienka.

Uchwała Nr XLIII/327/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 marca 2014 r.

2. Uchwała Nr XLII/322/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała Nr XLIV/332/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2014 r.
3. Uchwała Nr XLIII/330/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Miejsce Piastowe Uchwała Nr XLVIII/359/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2014 r.
4.  Uchwała Nr XLVIII/352/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Uchwała Nr XLIX/363/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 września 2014 r.
5. Uchwała Nr XLV/339/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r.
6. Uchwała Nr XLVIII/361/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r.
7. Uchwała Nr XLIX/365/2014 z dnia 24 września 2014 r.w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r.
8. Uchwała Nr L/369/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.  Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r.
9. Uchwała Nr XLVI/349/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r.
10. Uchwała Nr XLIV/334/14 z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ... Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r.
11.  Uchwała Nr XLVIII/357/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r.
12. Uchwała Nr XLIV/333/14 z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.
13. Uchwała Nr XLII/321/14 z dnia 11 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.

 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2014-03-14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2014-01-07 00:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2014-03-14 12:23:29
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2016-07-18 15:04:48
Liczba wyświetleń: 3200
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-07-18 15:04:48 Dodano plik - uchw-XLII-321-14.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 15:03:46
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 14:46:12 Dodano plik - uchw-XLIV-333-2014.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 14:45:21
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-01-11 15:59:02 Dodano plik - uchw-XLVIII-357-2014.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-01-11 15:58:13
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-01-11 15:44:21 Dodano plik - uchw-XLIV-334-2014.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-01-11 15:42:42
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj