Uchwały nieobowiązujące z 2015 roku.

Lp.

WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

WYKAZ UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

1.

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na ...

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 roku.

2. Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych ... Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2015 roku.
3.  Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół ... Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 roku.
4. Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 roku.
5. Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 roku.
6. Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 roku.
7.  Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r.w sprawie opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 roku.
8. Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego  Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. 
9.  Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Krośnieńskim. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.
10.  Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.
11. Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.
12. Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r.
13.  Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r.
14. Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach ... Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2017 r.
15. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XLVI/300/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
16.  Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r.
17. Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2015-08-20
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2015-08-20 14:50:33
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2018-07-12 14:56:28
Liczba wyświetleń: 3382
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-12 14:56:28
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:21:43
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:20:32
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 10:07:51
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2017-08-07 14:16:51
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2017-05-17 13:28:44
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2017-01-02 13:02:15
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 16:22:52
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 14:33:52
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 14:10:35
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj