Uchwały nieobowiązujące z 2016 roku.

 
Lp. WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ ROZSTRZYGNIĘĆ / UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH
1. Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ZALESIE 2" w Gminie Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
2.  Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego - znak sprawy P-II.4131.2.213.2016
4. Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 9 - linia elektroenergetyczna 110 kV". Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego - znak sprawy P-II.4131.2.214.2016
5. Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXV/3282/2016 z dnia 15 listopada 2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
6. Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r.
7. Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r.
8. Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r.
9. Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r.
10. Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
11. Uchwała Nr XXXI/205/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
12.  Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLIV/291/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r.
13. Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
14.  Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 września 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr LVII/370/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2016-01-04
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2016-07-18 15:58:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2018-10-09 11:16:52
Liczba wyświetleń: 2991
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-09 11:16:52 Dodano plik - uchw-XXVI-167-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:51:13 Dodano plik - uchw-XXXI-207-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:38:07 Dodano plik - uchw-XXIII-157-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:17:32 Dodano plik - uchw-XXXI-205-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 10:34:47 Dodano plik - uchw-XXXI-199-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-05-17 13:53:42 Dodano plik - uchw-120-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-01-04 13:11:18 Dodano plik - uchw-XXVII-169-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-01-04 13:09:38 Dodano plik - uchw-XXIV-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-01-04 13:07:16 Dodano plik - uchw-XXII-150-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-11-18 12:12:32 Dodano plik - uchw-XXVIII-173-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-11-02 13:15:05 Dodano plik - uchw-XXVI-166-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-11-02 13:13:35 Dodano plik - uchw-XXVI-165-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-11-02 13:11:42
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-11-02 13:11:00
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 16:52:24
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 16:44:55
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 16:07:38 Dodano plik - uchw-XIX-131-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 16:06:59 Dodano plik - uchw-XIX-132-2016.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2016-07-18 16:03:49 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj