Uchwały nieobowiązujące z 2017 roku.

Lp. WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ ROZSTRZYGNIĘĆ / UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH
1. Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez ... Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
2. Uchwała Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi" Uchwała Nr LX/264/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lipca 2017 r.
3. Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Uchwała  Nr XLVIII/310/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31.01.2018 r.
4. Uchwała Nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XLVI/300/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
5. Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
6. Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
7. Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
8. Uchwała Nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
9. Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
10. Uchwała Nr LXI/268/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
11. Uchwała Nr LXII/275/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
12. Uchwała Nr XLIII/280/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
13. Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów . Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r.
14.   Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r.
15. Uchwała Nr XLVI/300/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r.
16.
Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2017-08-07
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2017-08-07 13:52:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2019-01-28 09:46:49
Liczba wyświetleń: 2678
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-01-28 09:46:49 Dodano plik - uchw-XLVI-299-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2019-01-28 09:46:11
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2019-01-28 09:08:02 Dodano plik - uchw-XLVI-300-2017 (2).pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2019-01-28 09:06:43
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-07-12 13:58:02 Dodano plik - uchw-XXXII-226-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-07-12 13:56:39
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:29:41 Dodano plik - uchw-XXXIII-235-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:28:48
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 12:27:56
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:45:14 Dodano plik - uchw-XLIII-280-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:43:33 Dodano plik - uchw-XLII-275-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:42:54 Dodano plik - uchw-XLI-268-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:41:50 Dodano plik - uchw-XXXIX-258-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:40:56 Dodano plik - uchw-XXXVII-245-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:40:14 Dodano plik - uchw-XXXIV-239-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:38:52 Dodano plik - uchw-XXXIII-229-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:38:09 Dodano plik - uchw-XXXII-209-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 11:31:56
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 10:15:22 Dodano plik - uchw-XXXVII-251-2017.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2018-06-19 10:14:11
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-04-06 11:06:54 Dodano plik - uchw-XLVI-304-2017.pdf do treści Katarzyna Liput Szukaj
2018-04-06 11:06:12
  • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Liput Szukaj
2017-08-07 14:14:20 Dodano plik - uchw-XXXIX-255-2017(um).pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-08-07 14:13:27 Dodano plik - uchw-XXXIII-232-2017(m).pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-08-07 14:07:49
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2017-08-07 13:52:30 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj