WÓJT GMINY

Dorota Chilik Wójt
Adres ul. Dukielska 14, 38 - 430 Miejsce Piastowe
Telefon (013) 43 530 12
Fax (013) 43 097 99
E-mail wojtgminy@miejscepiastowe.pl  
Kompetencje Do zakresu działania i kompetencji Wójta Gminy w szczególności należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. wpływanie na kształtowanie gospodarki finansowej Gminy,
3. podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem intersu publicznego,
4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w jego imieniu takich decyzji,
5. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
6. wykonywanie uchwał Rady Gminy,
7. reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
8. sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
9. wydawanie zarządzeń,
10. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu loklanym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych organów i podmiotów,
12. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
13. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od ich podjęcia,
14. składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta Gminy przepisami prawa.
Godziny przyjęć interesantów Wójt przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godzinach 10.00-13.00.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2007-09-03
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2007-09-03 13:02:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2018-11-21 11:51:27
Liczba wyświetleń: 7909
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-11-21 11:51:27
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj