TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019.

Uprzejmie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, że na kadencję 2016 – 2019 Rada Gminy Miejsce Piastowe powinna wybrać następującą ilość ławników:

-        2 ławników – do Sądu Rejonowego w Krośnie,

-        1 ławnik – do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

-        2 ławników – do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników do sadów powszechnych, określony został w art. 162 ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t.), natomiast wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011.121.693).Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Ewa Rajchel 2015-06-08
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2015-06-08 15:31:11
Liczba wyświetleń: 7123
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj