WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

       Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczył datę wyborów na dzień 21 października 2018 roku.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 14 sierpnia 2018 r. pozycja 1561.
        Wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r.  poz. 754 z późn. zm.).

Mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe wybierać będą :
- radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
- radnych do Rady Powiatu Krośnieńskiego;
- radnych do Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
 
        Aktualne informacje oraz wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zostały udostępnione na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz na
 platformie internetowej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/ .

Informacje dotyczące kandydatów zgłoszonych w WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 do Rady Gminy Miejsce Piastowe, oraz na Wójta Gminy Miejsce Piastowe, można uzyskać na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/180707#general_stat .

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
INFORMACJA O TERMINIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komisarz Wyborczy w Krośnie zwołuje na dzień :
- 4 października 2018 r. (czwartek)  godz. 14:30, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
- 5 października 2018 r. (piątek)  godz. 14:30, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Urzędnik Wyborczy zwołuje na dzień :
-  12 października 2018 r. (piątek) godz. 16:00, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
-  15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2018-03-14
Opublikował w BIP: Katarzyna Liput 2018-03-14 11:49:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2018-10-12 08:57:23
Liczba wyświetleń: 9084
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-12 08:57:23
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-10-02 13:41:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-10-02 12:53:17 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2018-10-02 12:48:55 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2018-10-02 12:47:21 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2018-10-02 11:42:16 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2018-10-02 11:41:02 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2018-09-20 13:03:40
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-08-24 08:42:28
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2018-08-21 11:29:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj