Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uprzejmie zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na podmiotowej stronie BIP pod adresem: https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-11092023-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-miejsce-piastowe?m=204&l=2Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Andrzej Szajna 2023-09-11
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-11 07:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-11 08:31:27
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2023-09-11 09:38:06
Liczba wyświetleń: 39
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 09:38:06 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-11 08:31:27 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj