•  

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. zarządził wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów można uzyskać na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem  http://www.pkw.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze: 
 
 • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
 • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
 • Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
 
Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).


INFORMACJA O SZKOLENIU ORAZ TERMINIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
 
Uprzejmie informujemy, że szkolenie oraz pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się  w sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza, w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.
 
 • w dniu  18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00 dla:
 1. OKW nr 3 w Miejscu Piastowym,
 2. OKW nr 5 w Rogach.
 • w dniu  18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 12:00 dla:
 1. OKW nr 2 w Łażanach,
 2. OKW nr 6 w Targowiskach.
 • w dniu  18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 14:30 dla:
 1. OKW nr 1 w Głowience,
 2. OKW nr 7 w Widaczu.
 • w dniu  19 czerwca 2020 r. (piątek) godz. 9:00 dla:
 1. OKW nr 8 we Wrocance,
 • w dniu  19 czerwca 2020 r. (piątek) godz. 11:00 dla:
 1. OKW nr 4 w Niżnej Łące,
 2. OKW nr 9 w Zalesiu.
Informacja o możliwości zgłoszenia dodatkowego zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu

„W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:
1)      komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.
2)      konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.
W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.”
 
Ponadto w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania informuję, że:
1)      na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  po wyrazach „w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.” należy dodać wyrazy „ , w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r.”;
2)      w instrukcji głosowania korespondencyjnego znajdujące się na drugiej stronie wyrazy „do dnia 26 czerwca 2020 r.” należy zastąpić wyrazami „do dnia 10 lipca 2020 r.”.


Przejdź do wpisu

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 10 maja 2020 r.

 • 14 maja 2020 10:44

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów można uzyskać na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem  http://www.pkw.gov.pl.

Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła proces wyborczy stwierdzając,
że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
brak było możliwości głosowania na kandydatów.
 

Przejdź do wpisu

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 10 maja 2015 r.

 • 16 lutego 2015 13:37

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na dzień 10 maja 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów zostały zamieszczone na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na dzień 10 maja 2015 r.  Szczegółowe informacje dotyczące wyborów zostały zamieszczone na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Osoba, która przekazała informację: Bartłomiej Bieszczad.

Przejdź do wpisu
Powrót