•  

Sprawozdania budżetowe - II kwartał 2023 r.:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.

Sprawozdania budżetowe - II kwartał 2023 r.:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Sprawozdania budżetowe - wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania budżetowe - III kwartał 2021 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania budżetowe - II kwartał 2021 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania budżetowe - I kwartał 2021 r.

Przejdź do wpisu
Powrót