Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Zawiadamiam, że Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), wniósł w dniu 20 października 2017 r. o zwołanie sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Sesja została zwołana na dzień 23 października 2017 r. w związku z powyższym nastąpi zmiana numeracji w zamieszczonych poniżej projektach uchwał z XLIII na XLIV. 

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót