•  

Lp.

Przedmiot petycji

Data
złożenia

Data
załatwienia

Sposób załatwienia

Uwagi

1.

 Petycja dotycząca cyberbezpieczeństwa w urzędzie. 

12.09.2023 r. 

 

 Sprawa w toku

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Lp.
Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza na terenie województwa podkarpackiego.  04.03.20 22 r. 09.05.2022 r.  Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.3.2022  
2. Petycja w sprawie utworzenia Młodzierzowej Rady Gminy 01.08.2022 r.  28.10.2022 r.  Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0008.13.2022  
3.  Petycja w sprawie poparcia starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 13.09.2022 r.  sprawa w toku  Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0008.16.2022  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Petycje

 •  

Petycje – informacje ogólne.

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, wraz z  datą jej złożenia.

Załatwianie petycji:

Wójt Gminy Miejsce Piastowe załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku.

 • 30 czerwca 2023 11:14

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja w sprawie pozyskania nowego przewoźnika na trasie Widacz - Krosno. 23.03.2022 r. 12.05.2022 r. Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu wycofania petycji  - znak sprawy OA.152.1.2022  
2. 16.02.2022 r. 15.04.2022 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.2.2022  
3.  Petycja w sprawie optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej. 04.05.2022 r. 03.08.2022 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.3.2022  

Informacja zbiorcza o petycjach, kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w roku 2022.
W roku 2022 do Wójta Gminy Miejsce Piastowe wpłyneło trzy petycje. Przedmiot i sposób ich  załatwienia przedstawia powyższa tabela. 
 

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Miejsce Piastowe w 2021 roku.

 • 09 czerwca 2021 06:10

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja z dnia 06.02.2021 r.
w sprawie przygotowania komunikatu lub uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji witaminy D
08.02.2021   Petycja została wycofana
 
2. Petycja z dnia 18.02.2021 r.
w sprawie zwołania posiedzenia Rady Gminy Miejsce Piastowe
w celu rozpatrzenia 3 załączonych uchwał dotyczących szczepionki przeciw Covid-19
23.02.2021 29.03.2021 Udzielono odpowiedzi znak sprawy: OA.0008.8.2021  
3. Petycja z dnia 9.02.2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii
o przeprowadzeniu Bezpośredniego Referendum Ludowego  
23.02.2021 29.03.2021 Udzielono odpowiedzi znak sprawy: OA.0008.7.2021  
4 Petycja z dnia 23.02.2021 r. w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 04.03.2021   Udzielono odpowiedzi znak sprawy: OA.0008.9.2021  
 

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku.

 • 16 listopada 2021 08:36

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r. 24.03.2020 05.06.2020 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.4.2020
Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej
 
 
2. Petycja stop zagrożeniu zdrowia i życia z dnia 24.04.2020 r.  24.04.2020 05.06.2020 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.5.2020 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej
3 Petycja w sprawie nie łaczenia klas VIa i VIb Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach  29.04.2020 25.05.2020 Przekazano petycję według właściwości do Wójta Gminy Miejsce Piastowe   
4 Petycja dotycząca łączenia klas w Szkole Podstawowej w Głowience. 30.04.2020 25.05.2020 Przekazano petycję według właściwości do Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
5 Petycja w sprawie nie łączenia klas V Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach   12.05.2020 25.05.2020 Przekazano petycję według właściwości do Wójta Gminy Miejsce Piasto  
6 Petycja do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie planowanych przez rząd masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 09.12.2020 27.01.2021 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0008.2.2021 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej
 
Informacja zbiorcza o petycjach, kierowanych do Rady Gminy Miejsce Piastowe w roku 2020.
W roku 2020 do Rady Gminy Miejsce Piastowe wpłyneło sześć petycji. Przedmiot i sposób ich  załatwienia przedstawia powyższa tabela. Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Miejsce Piastowe w 2019 roku.

 • 04 marca 2020 11:59

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
 1. Petycja dotycząca budowy stadionu sportowego w Głowience.  26.06.2019 r. 25.092019 r. UCHWAŁA NR XVI/108/2019 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE  
2. Petycja dotycząca wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 21.08.2019 r. 30.10.2019 r. UCHWAŁA NR XVI/121/2019 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
3. Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18.11.2019 r.  29.11.2019 r.  28.02.2020 r. UCHWAŁA NR XXVI/167/2020 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE  
4. Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 06.12.2019 r.  06.12.2019 r. 28.02.2020 r. UCHWAŁA NR 4/2020 KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI. Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej

 Informacja zbiorcza o petycjach, kierowanych do Rady Gminy Miejsce Piastowe w roku 2019.
 
W roku 2019 do Rady Gminy Miejsce Piastowe wpłyneły cztery petycje. Przedmiot i sposób ich  załatwienia przedstawia powyższa tabela.  
 

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2019 roku.

 • 27 stycznia 2020 10:38

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
 1. Petycja dotycząca analizy kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.  29.05.2019 r. 19.08.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.1.2019 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
2. Petycja dotycząca budowy stadionu sportowego w Głowience.  26.06.2019 r. 24.07.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.2.2019  
3.
Petycja dotycząca modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. 
07.06.2019 r. 05.09.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.3.2019 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
4. Petycja dotycząca instalacji oświetlenia na istniejących słupach energetycznych przy ul. Łysogórskiej. 05.09.2019 r. 04.10.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.4.2019  
5. Petycja dotycząca wdrożenia płatności bezgotówkowych.  14.10.2019 r. 27.01.2020 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.5.2019 Odpowiedź przesłano w postaci elektronicznej. 

 
Informacja zbiorcza o petycjach, kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w roku 2019.
 
W roku 2019 do Wójta Gminy Miejsce Piastowe wpłyneło pięć petycji. Przedmiot i sposób ich  załatwienia przedstawia powyższa tabela.  

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku.

 • 16 listopada 2021 08:58

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja dotycząca łączenia klas w Szkole Podstawowej w Rogach. 24.04.2020 r. 23.07.2020 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.1.2020 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej
2. Petycja dotycząca łączenia klas w Szkole Podstawowej w Głowience. 30.04.2020 r. 23.07.2020 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.2.2020  
3. Petycja dotycząca łączenia klas w Szkole Podstawowej w Łężanach. 29.04.2020 r. 23.07.2020 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.3.2020  
4. Petycja w sprawie remontu drogi gminnej we wsi Widacz. 23.07.2020 r. 31.08.2020 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.4.2020  
5. Petycja - w sprawie remontu ulicy Polnej w Łężanach. 29.12.2020 r. 02.03.2021 r.  

Informacja zbiorcza o petycjach, kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w roku 2020.
W roku 2020 do Wójta Gminy Miejsce Piastowe wpłyneło pięć petycji. Przedmiot i sposób ich  załatwienia przedstawia powyższa tabela. 

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2018 roku.

 • 31 maja 2019 11:46

 
Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
 1. Petycja dotycząca analizy i podjęcia działań związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych.  20.08.2018 r. 07.11.2018 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.1.2018 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
2. Petycja dotycząca wdrożenia "Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii" 13.09.2018r. 11.12.2018 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.2.2018 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
3.
Petycja dotycząca wdrożenia  procedur "związanych z pełnym  użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia"  08.11.2018 r. 08.02.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.3.2018 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 

 
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.
 
W roku 2018 rozpatrzono trzy petycje. Przedmiot i sposób ich załatwienia przedstawia powyższa tabela.  

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2017 roku.

 • 14 czerwca 2018 10:30

 

Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
 1. Petycja w sprawie przystąpienia do programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017. 10.05.2017 r. 09.06.2017 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.1.2017 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
2. Petycja w sprawie umieszczenia zakładki "Wiarygodna firma" na stronie internetowej gminy. 04.09.2017 r. 18.09.2017 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.2.2017 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
 
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.
 
W roku 2017 rozpatrzono dwie petycje. Przedmiot i sposób ich załatwienia przedstawia powyższa tabela.  

Przejdź do wpisu

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2016 roku.

 • 18 maja 2017 09:49

 
Lp. Przedmiot petycji
Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
 1. Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze". 31.10.2016 r. 21.12.2016 r.  Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.1.2016 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w roku 2016.
 
W roku 2016 rozpatrzono jedną petycję. Przedmiot i sposób jej załatwienia przedstawia powyższa tabela.  
 

Przejdź do wpisu
Powrót