Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) - rok 2022.

  • 17 stycznia 2022 11:01

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) -rok 2021.

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029).

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17).

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17).

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe.

  • 25 sierpnia 2017 07:28

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o:
- wysokości dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,
- wysokości dotacji dla innych form edukacji przedszkolnej,
-  liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Przejdź do wpisu
Powrót