Przejdź do wpisu
  •  

"Regulamin Pracy Komisji Przetargowej" określa  ogranizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, powoływanej dla udzielenia przez Gminę Miejsce Piastowe zamówień publicznych. 

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miejsce Piastowe określający organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. 

 

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Regulamin Pracy Urzędu Gminy

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miejsce Piastowe określający organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miejsce Piastowe określający organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy - nadany został przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe w drodze zarządzenia nr 504/14 z dnia 26 września 2014 r. 

Osoba, która przekazała informację: Krzysztof Mercik  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót