•  

Dnia 9 stycznia 2023 r. ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (pozycja 153) tekst uchwały Nr LXXIII/432/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2022 r. UCHWAŁA BUŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2023. 
 
Bezpośrednie przekierowanie:
 

Przejdź do wpisu
Powrót