•  

  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku.
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć informację lub deklarację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe określiła Uchwała Nr XIX/125/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 4 grudnia 2019 r. pozycja 5984.
 

Przejdź do wpisu

Podatek od nieruchomości - stawki obowiązujące od dnia 01.01. 2016 r.

  • 02 stycznia 2017 12:05

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe określiła Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 2 grudnia 2015 r. pozycja 3534.

Wzory deklaracji określiła Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączników do tej deklaracji i informacji. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 2 grudnia 2015 r. pozycja 3536.

Przejdź do wpisu
Powrót