Opłata targowa.

  •  

Wysokość opłaty targowej oraz sposób jej poboru określona Uchwała Nr XVIII/115/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 

Przejdź do wpisu

Opłata targowa na 2005 r.

  • 10 lipca 2007 12:08

Rada Gminy Miejsce Piastowe w dniu 15 listopada 2001 r. uchwaliła wysokość opłaty targowej i inne sprawy związane z jej poborem. Określone wówczas zasady mają charakter obowiązujący także w 2005 r.

Przejdź do wpisu
Powrót