Stawki podatku rolnego.

  •  

  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IR-1 lub DR-1, poprowadzi Cię krok po kroku.
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć informację lub deklarację na podatek rolny w 5 minut.

Zasady naliczania podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 t.j.). Podstawą do jego ustalenia jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta, o której mowa powyżej ogłaszana jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w Monitorze Polskim. 
 

Przejdź do wpisu

Stawki podatku rolnego na 2012 rok.

  • 10 stycznia 2012 12:47

Wysokość podatku rolnego na 2012 rok określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969).

***

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Art. 6 ust 1 w/w ustawy mówi z kolei, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 p.1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 p. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Przejdź do wpisu

Stawki podatku rolnego na 2011 rok

  • 08 lutego 2011 12:31

Wysokość podatku rolnego na 2011 rok określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960).

***

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Art. 6 ust 1 w/w ustawy mówi z kolei, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 p.1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 p. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

***

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. wynosi – 37,64 zł za 1 q. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 r. - M.P. Nr 76, poz. 960).

***

Podatek rolny na 2010 r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 94,10 zł. (2,5 x 37,64 zł ) od 1 ha przeliczeniowego.

 

Podatek rolny na 2010 r. dla pozostałych gruntów wyniesie 188,20 zł (5 x 37,64 zł ) za 1 ha fiz. z wyjątkiem gruntów, które są ustawowo zwolnione od podatku.

 

Przejdź do wpisu

PODATEK ROLNY NA 2010 ROK

  • 08 lutego 2011 12:17

Wysokość podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Art. 6 tej ustawy mówi z kolei, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 p.1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 p. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 
 

 

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wynosi – 34,10 zł za 1 q. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2009 r. - M.P. Nr 68, poz. 886).

Podatek rolny na 2010 r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 85,25 zł. (2,5 x 34,10) od 1 ha przeliczeniowego.

Podatek rolny na 2010 r. dla pozostałych gruntów wyniesie 170,50 zł. (5 x 34,10) za 1 ha fiz. z wyjątkiem gruntów  ustawowo zwolnione od podatku.

 

Przejdź do wpisu

Podatek rolny na 2006 r.

  • 10 lipca 2007 11:09

Wysokość podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Art. 6 tej ustawy mówi z kolei, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 p.1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 p. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

********************************************************************
Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 r. wynosi - 27,88 zł za 1 q. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2005 r. - M.P. Nr 62, poz. 867).
Podatek rolny na 2006 r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 69,70 zł. (2,5 x 27,88) od 1 ha przeliczeniowego.
Podatek rolny na 2006 r. dla pozostałych gruntów wyniesie 139,40 zł. (5 x 37,67) za 1 ha fiz. (5 x 27,88 zł.) z wyjątkiem gruntów kl. V i VI, które są ustawowo zwolnione od podatku oraz gruntów nie posiadających klasy użytków rolnych i objętych podatkiem od nieruchomości.
Druki DR - 1 i IR - 1 pozostają bez zmian.

Przejdź do wpisu

Podatek rolny na 2005 r.

  • 10 lipca 2007 11:10

Wysokość podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Art. 6 tej ustawy mówi z kolei, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 p.1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 p. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. wynosi - 37,67 zł za 1 q. (M.P. Nr 43 poz. 765)
Podatek rolny na 2005 r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 94,175 zł (2,5 x 37,67) od 1 ha przeliczeniowego.
Podatek rolny na 2005 r. dla pozostałych gruntów wyniesie 188,35 zł. (5 x 37,67) za 1 ha fiz. z wyjątkiem gruntów kl. V i VI, które są ustawowo zwolnione od podatku oraz gruntów nie posiadających klasy użytków rolnych i objętych podatkiem od nieruchomości.

Przejdź do wpisu
Powrót