•  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym informuje o wynikach wybory ofert na wykonanie zadania opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

  •  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Przejdź do wpisu
Powrót