Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

WZORY WNIOSKÓW I FORMULARZY

  •  

Gmina Miejsce Piastowe udostępnia na potrzeby mieszkańców cyfrową platformę Przyjazne Deklaracje. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

Platforma umożliwia wygenerowanie dokumentów, które można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe drogą elektroniczną (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym).


Przejdź do wpisu

Wzory wniosków i formularzy

Przejdź do wpisu
Powrót