•  

 

Lp.

 WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH 

 WYKAZ UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

1.

Uchwała Nr XVIII/168/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała Nr XX/186/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r.

2.

Uchwała Nr XX/187/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół Uchwała Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r.

3.

Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia zespołów wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XXXVII/379/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r.

4.

Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr V/19/07 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady…

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 r.

5.

Uchwała Nr XVI/148/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy SPGZOZ

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 r.

6.

Uchwała Nr XVII/166/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr V/20/07 w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady ...

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 r.

7.

Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych …

Uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku

8.

Uchwała Nr XV/137/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków.

Uchwała Nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r.

9.

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 r.

10.

Uchwała Nr XV/138/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r.

11.

Uchwała Nr XV/139/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli.

Uchwała Nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r.

12.

Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku

13.

Uchwała Nr XXVI/233/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym.

Uchwała Nr XXVII/192/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku

14.

Uchwała Nr XVIII/178/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XXXIII/266/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.

15.

Uchwała Nr XXI/199/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy.

Uchwała Nr XLVI/347/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku.

  •  

Przejdź do wpisu
Powrót