Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku.

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH 

WYKAZ UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

01. Uchwała Nr XXX/292/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/310/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r.

02. Uchwała Nr XXXIII/330/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r.

03. Uchwała Nr XXXIII/333/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/377/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r.

04. Uchwała Nr XXXIII/327/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2010 r.

05. Uchwała Nr XXX/283/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 r.

06. Uchwała Nr XXIX/275/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

Uchwała Nr XXII/146/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 r.

07. Uchwała Nr XXXIII/328/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr XLI/421/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r.

08. Uchwała Nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXV/182/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 r.

09. Uchwała Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr XXV/182/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 r.

10. Uchwała Nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 r.

11. Uchwała Nr XXXI/303/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/205/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 r.

12 Uchwała Nr XXXI/304/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r

Uchwała Nr XXXI/237/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r.

13. Uchwała Nr XXVIII/269/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/266/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.

14. Uchwała Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r.

 

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót