Przejdź do wpisu

Rok 2007

  •  

Przejdź do wpisu

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014.

  • 21 września 2023 17:04

Uprzejmie informujemy, że na dzień 16 listopada 2014 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich  i rad dzielnic  m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Rozporządzenie  zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów na terenie Gminy Miejsce Piastowe będą udostępniane na stronie internetowej BIP pod adresem : http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-344 .

Przejdź do wpisu
Powrót