Przejdź do wpisu
  •  

Lp.

WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH Z 2012 ROKU

WYKAZ UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

1.

Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Widaczu.

Uchwała Nr XX/131/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2012 roku

2.

Uchwała Nr XXI/140/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa …

Uchwała Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku

3.

Uchwała Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

4.

Uchwała Nr XXII/143/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

5.

Uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

6.

Uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

7.

Uchwała Nr XXV/179/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

8.

Uchwała Nr XXVII/187/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

9.

Uchwała Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku

10.

Uchwała Nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 roku

11.

Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXII/249/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r.

12.

Uchwała Nr XXVII/192/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

Uchwała Nr XXXIII/265/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 roku

13.

Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

Utrata mocy w związku z art. 1 ust 2 Ustawy z dn. 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomocy Państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

14.

Uchwała Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIX/303/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2013 roku

15.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Uchwała Nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2013 roku

16. Uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku Uchwała Nr VII/44/2015
17.. Uchwała Nr XXIX/206/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku Uchwała Nr IV/19/2015
18. Uchwała Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, informacji o lasach oraz załączników do tej deklaracji i informacji Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 roku.
19. Uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, informacji o gruntach oraz załączników do tej deklaracji i informacji Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 roku.
20.  Uchwała Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o nieruchomościach  Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 roku
21. Uchwała Nr XXVII/188/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 roku
22. Uchwała Nr XXVII/189/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 roku
23. Uchwała Nr XXIX/208/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 roku
24.  Uchwała Nr XXIX/205/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.
25.  Uchwała Nr XXIX/207/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.
26. Uchwała Nr XXIX/209/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 roku.

 

Przejdź do wpisu
Powrót