•  

Dnia 6 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Miejsce Piastowe.


Nowy numer rachunku bankowego Gminy Miejsce Piastowe:

04 1130 1105 0005 2081 7920 0013
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Opłata skarbowa

  •  

W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej - w/w opłatę, od 1 stycznia 2007 r., należy uiszczać:
- w formie gotówkowej - w kasie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe,
- w formie bezgotówkowej - na rachunek Gminy Miejsce Piastowe w PBS o/Miejsce Piastowe, nr 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001

Przejdź do wpisu
Powrót