•  

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną oraz podmiotowe strony internetowe.

W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu. 

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuję, że :
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe (adres siedziby 38-430 Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14).
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami prawa.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

Przejdź do wpisu
Powrót