• 11 września 2023 08:31

Uprzejmie zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na podmiotowej stronie BIP pod adresem: https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-11092023-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-miejsce-piastowe?m=204&l=2

Przejdź do wpisu
  • 30 sierpnia 2023 09:17

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 15 października 2023 r.  Szczegółowe informacje dotyczące wyborów można uzyskać na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem  http://www.pkw.gov.pl oraz lokalnie na podmiotowej stronie BIP pod adresem https://bip.miejscepiastowe.pl/article/wybory-do-sejmu-i-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzone-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r?m=102&l=2 .

Wybory 2023

Przejdź do wpisu
Powrót