Przejdź do wpisu
  •  

Dnia 21.01.2013 r. ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (pozycja 405) jednolity tekst uchwały Nr XXIX/217/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 r. uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2013, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/218/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
 

Przejdź do wpisu
Powrót