Wybory samorządowe - 2010

Przejdź do wpisu

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010.

  •  

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. Jednocześnie informuję, że w/w rozporządzenie wyznacza datę wyborów na niedzielę 21 listopada 2010 r. Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu zostały zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.pkw.gov.pl

 

Przejdź do wpisu
Powrót