•  

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 365), wyznaczył dzień wyborów na niedzielę 26 maja 2019 r. 

Załączniki:
Kandydaci w wyborach do Parlamentu Eurpejskiego z Okręgu Nr 9 powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki; miasto na prawach powiatu: Krosno.

 

Przejdź do wpisu

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.

  • 04 marca 2014 09:16

 Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podała do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Przejdź do wpisu

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - wyznaczone na dzień 7 czerwca 2009 r.

  • 01 kwietnia 2009 11:46

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podała do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Przejdź do wpisu
Powrót