•  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 17 Statutów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie (uchwały Nr XXVII/247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. i uchwały Nr XXXIII/335,336/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.) Wójt Gminy Miejsce Piastowe wyznaczyła na dzień 31 marca 2019 roku wybory Sołtysów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie. Kalendarz wyborczy, określający dni w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe.
Kalendarz wyborczy

Przejdź do wpisu

Wybory sołtysów

Przejdź do wpisu

WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY MIEJSCE PIASTOWE – 19 KWIETNIA 2015 R.

  • 22 marca 2019 12:53

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 17 Statutów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie (uchwały Nr XXVII/247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. i uchwały Nr XXXIII/335,336/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.) Wójt Gminy Miejsce Piastowe zarządził na dzień 19 kwietnia 2015 roku wybory Sołtysów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie. Kalendarz wyborczy, określający dni w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lutego 2015 r.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 17 Statutów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie (uchwały Nr XXVII/247,248,249,250,251,252,253/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. i uchwały Nr XXXIII/335,336/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.) Wójt Gminy Miejsce Piastowe zarządził na dzień 19 kwietnia 2015 roku wybory Sołtysów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie. Kalendarz wyborczy, określający dni w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lutego 2015 r.

Osoba, która przekazała informację: Krzysztof Mercik 

Dnia 27.02.2015 r. udostępniono : 

1.      1. Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe.

2.  Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27.02.2015 r. - informacja dotycząca pełnionych dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń. 

Osoba, która przekazała informację: Bartłomiej Bieszczad

Dnia 04.03.2015 r. udostępniono : 

1.      1. Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków potrzebnych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe.

Osoba, która przekazała informację: Ewa Rajchel

Dnia 17.03.2015 r. udostępniono : 

1.      1. Informacje Biura Wyborczego w Miejscu Piastowym z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe. 

Osoba, która przekazała informację: Bartłomiej Bieszczad

Przejdź do wpisu
Powrót