Dostawa artykułów żywieniowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe

  • 28 grudnia 2020
Data otwarcia ofert: 2021-01-08 10:15:00
Data składania ofert: 2021-01-08 10:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Agnieszka Ulanowska 2020-12-28
Opublikował w BIP: Agnieszka Ulanowska 2020-12-28 13:18:00
Modyfikował: Agnieszka Ulanowska 2021-02-10 13:04:12
Liczba wyświetleń: 2832
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował
2021-02-10 14:04:12 Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Agnieszka Ulanowska
2021-02-02 12:37:39 Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 2,4 i 5.pdf
Agnieszka Ulanowska
2021-02-02 12:36:32 Dodano plik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. części 1 i 3.pdf
Agnieszka Ulanowska
2021-01-12 14:04:16 Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Agnieszka Ulanowska
2021-01-07 13:12:38 Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Agnieszka Ulanowska
2021-01-07 13:12:01 Dodano plik Sprostowanie do SIWZ.pdf
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:34:36 Dodano plik SIWZ.pdf
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:34:04 Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:32:34 Dodano plik 13-Załącznik nr 13 Wykaz jednostek.docx
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:31:47 Dodano plik 12- załącznik nr 12 Kalkulacja cenowa.zip
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:30:35 Dodano plik 11-Załącznik nr 11 Część 5 Szczegółowy opis przedmioty zamówienia.zip
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:29:29 Dodano plik 10-Załącznik nr 10 część 4 Szczegółowy opis przedmioty zamówienia.zip
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:28:21 Dodano plik 9-Załącznik nr 9-Część 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:27:40 Dodano plik 8-załącznik nr 8 -Część 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:26:56 Dodano plik 7-Załącznik nr 7-Część 1 Szczegółówy opis przedmiotu zamwienia.zip
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:25:35 Dodano plik 6-Załącznik nr 6 - Wykaz urządzeń technicznych.docx
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:23:16 Dodano plik 5-Złącznik nr 5 - Wzór umowy.docx
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:22:25 Dodano plik 4-Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:21:02 Dodano plik 3-Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu.doc
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:20:26 Dodano plik 2-Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc
Agnieszka Ulanowska
2020-12-28 13:19:44 Dodano plik 1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc
Agnieszka Ulanowska
        Porównaj