Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 zł

  • 05 sierpnia 2019
Data otwarcia ofert: 2019-09-06 11:00:00
Data składania ofert: 2019-09-06 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2019-09-06 10:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Agnieszka Ulanowska 2019-08-05
Opublikował w BIP: Agnieszka Ulanowska 2019-08-05 14:37:00
Modyfikował: Agnieszka Ulanowska 2019-10-16 08:28:10
Liczba wyświetleń: 2829
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował
2019-10-16 10:28:10 Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-09-25 13:49:20 Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-09-16 13:50:06 Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-30 09:35:00 Dodano plik Sprostowanie do odpowiedzi na pytania zadane w dniu 20 sierpnia 2019 r..pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-30 09:33:56 Dodano plik 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-27 14:32:20 Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 11:20:28 Usunięto plik 4-Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia - szkoły.doc
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 11:20:14 Usunięto plik 1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 11:16:01 Dodano plik 4-Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia - szkoły.doc
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 11:13:07 Dodano plik 1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:44:10 Dodano plik WPF z dnia 08.07.2019.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:43:19 Dodano plik Informacja o stanie zadłużenia.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:42:30 Dodano plik Sprawozdania.zip
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:41:50 Dodano plik Opinie RIO.zip
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:40:44 Dodano plik Dokumenty dot. powołania.zip
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:39:40 Dodano plik Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-26 10:37:19 Dodano plik Zapytania do przetargu wraz z odpowiedziami.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:45:14 Dodano plik Zal. Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ.doc
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:44:08 Dodano plik Załączniki.zip
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:43:02 Dodano plik Grupa kapitałowa.docx
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:42:16 Dodano plik Załącznik_ JEDZ.docx
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:41:24 Dodano plik Formularz ofertowy.docx
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:40:20 Dodano plik SIWZ.pdf
Agnieszka Ulanowska
2019-08-05 14:38:15 Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Agnieszka Ulanowska
        Porównaj