• 22 lipca 2020 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miejsce Piastowe zaprasza do złozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku