Wpis - starsza wersja 2023-09-26 11:10:03 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
  • 26 września 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: 1.  Wójt Gm...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-09-26 09:19:19 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 26.09.2023 R. (GK.6733.1.2023)
  • 26 września 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-09-25 15:36:21 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 25.09.2023 R. (GK.6220.2.2022)
  • 25 września 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Włączeniu do funkcjonującego przedsięwzi...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-09-25 15:36:21 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 25.09.2023 R. (GK.6220.2.2022)
  • 25 września 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Włączeniu do funkcjonującego przedsięwzi...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-09-22 14:04:17 Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-09-20 15:01:34 Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami LXXXIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 27 wrzesień 2023 r.
Przejdź
Wpis archiwalny 2023-09-20 11:46:25 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 20.09.2023 R. (GK.6733.4.2023)
  • 20 września 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodoci...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-09-20 11:40:45 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1" w gminie Miejsce Piastowe
Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-09-20 11:33:01 Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2” w gminie Miejsce Piastowe.
Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-09-20 11:33:01 Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2” w gminie Miejsce Piastowe.
Przejdź