Wpis - starsza wersja 2023-11-22 18:22:14 Projekt uchwały LXXXVIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 29 listopada 2023 r.
  • 22 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-22 18:22:14 Projekt uchwały LXXXVIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 29 listopada 2023 r.
  • 22 listopada 2023

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-22 09:40:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 listopada 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" w gminie Miejsce Piastowe.
  • 22 listopada 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" w gminie Miejsce Piastowe wraz z prognoz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-22 09:18:47 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 22.11.2023 R.
  • 22 listopada 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" w gminie Miejsce Piastowe wraz z prognoz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-22 09:18:47 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 22.11.2023 R.
  • 22 listopada 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" w gminie Miejsce Piastowe wraz z prognoz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-22 09:18:47 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 22.11.2023 R.
  • 22 listopada 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" w gminie Miejsce Piastowe wraz z prognoz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-22 09:18:47 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 22.11.2023 R.
  • 22 listopada 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" w gminie Miejsce Piastowe wraz z prognoz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-21 14:59:43 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 15.11.2023 R. (KSL.6220.23.2023.MF)
  • 21 listopada 2023

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-21 14:59:43 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 15.11.2023 R. (KSL.6220.23.2023.MF)
  • 21 listopada 2023

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-11-21 14:59:43 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 15.11.2023 R. (KSL.6220.23.2023.MF)
  • 21 listopada 2023

Przejdź