Wpis - starsza wersja 2023-10-24 12:24:26 Sprawozdania budżetowe - III kwartał 2023 r.
Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-10-24 12:24:26 Sprawozdania budżetowe - III kwartał 2023 r.
Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-10-24 12:24:26 Sprawozdania budżetowe - III kwartał 2023 r.
Przejdź
Wpis archiwalny 2023-10-24 11:43:24 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 24.10.2023 R. (RI.6220.8.2021)
  • 24 października 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Bud...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-10-23 15:38:06 Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami LXXXVI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 30 października 2023 r.
Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-10-23 15:38:06 Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami LXXXVI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 30 października 2023 r.
Przejdź
Wpis archiwalny 2023-10-19 12:04:59 OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO Z DNIA 18.10.2023 R. (ABS.6740.3.43.2023.SK)
  • 19 października 2023

Starosta Krośnieński zawiadamia, że w dniu 27.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obwieszczenie o rozpatr...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-10-18 10:29:46 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 18.10.2023 R. (GK.6733.4.2023)
  • 18 października 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w sprawie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanaliz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-10-18 10:29:46 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 18.10.2023 R. (GK.6733.4.2023)
  • 18 października 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w sprawie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanaliz...

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-10-12 12:59:04 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 12.10.2023 R. (GK.6220.2.2022)
  • 12 października 2023

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że wpłyneło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Włączenie do funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "...

Przejdź